Wat is het?

Public Values activeert de collectieve denkkracht aanwezig in de publieke sector. Samen met “peers” uit de eigen sector, mensen uit andere sectoren en experts worden vraagstukken in een intensieve sessie van 3 uur uiteengerafeld.

Wat maakt het uniek?

Public Values pakt uw vraagstuk aan vanuit meerdere perspectieven. Deze perspectieven worden ook wel rationaliteiten genoemd. Professor Snellen onderscheidt de politieke, de economische, de juridische en de wetenschappelijke rationaliteit. Public Values voegt de psychologische rationaliteit toe.

Best practices

Public values is actief in de volle breedte van de publieke sector. Ons uitvoerige netwerk staat garant voor een multidisciplinaire, multi-leeftijd en multi-sectorale aanpak. Public Values zorgt voor een synthese van deze perspectieven.

In de publieke sector gaat het om het realiseren van maatschappelijke doelstellingen met publiek geld. Logisch dat hier goed toezicht op moet zijn. Governance is het kernbegrip hiervoor. Governance gaat over sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden. Governance Values helpt organisaties in de publieke sector om de governance zodanig vorm te geven dat de doelstellingen en de mens centraal staan.

De publieke sector heeft om de doelstellingen te realiseren mensen nodig. Voor een groot deel zijn deze mensen in dienst, maar er wordt ook gewerkt met een flexibele schil. Flex Values zorgt voor mensen die capabel zijn maar ook intrinsiek gemotiveerd zijn om te werken voor de publieke sector. En juist dat maakt net het verschil.

De mens maakt het verschil. Dat geldt ook voor de publieke sector. Human Values richt zich op de ontwikkeling van mensen zodanig dat de Public Values worden gerealiseerd. Human Values helpt door coaching van optreden in het openbaar, leiderschap, team en cultuur. Human Values onderscheidt zich door daadwerkelijk te helpen een lerende organisatie te krijgen. Dit doet Human Values door de cultuur van vertrouwen centraal te stellen.

Elke organisatie heeft doelstellingen. De realisatie van deze doelstellingen wordt bedreigd door risico’s. Risicomanagement zorgt ervoor dat deze risico’s worden beheerst zodat de doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Risk Values werkt vanuit de bedoeling en de mens centraal. Compliance is een randvoorwaarde en geen doel.

Lees meer..

De publieke sector moet voorbereid zijn op de toekomst. In termen van Taleb: een anti-fragiele organisatie, wendbaar, agile. Innovation Values kijkt met u naar de wereld van morgen en vertaalt deze concreet naar uw beleidsvorming van vandaag.

Organisaties in de publieke sector willen het altijd beter doen. Vergelijken met andere organisaties hoort daarbij. Fact values haalt de waarde uit de feiten waardoor er beter en directer kan worden bijgestuurd. Fact Values maakt gebruik van open bronnen en zorgt ervoor dat u uw eigen dashboard op uw mobiel heeft.

Samen met collega-professionals en experts brengen we uw vraagstuk een stap verder.

Bel 06 55 85 32 93

Veelgestelde vragen

Wat zijn de kosten?

De kosten zijn altijd maatwerk. Op basis van uw vraagstelling doen wij een offerte op maat. Uitgangspunt is een vaste prijs vooraf zodat u weet waar u aan toe bent.

Waarom Public Values?

Public values gaat een stap verder en werkt aan de ene kant alleen met ervaren mensen die de publieke sector van haver tot gort kennen. Aan de andere kant wordt zeer gericht gewerkt aan het binnen halen van meerdere relevante perspectieven.

Hoeveel problemen kan ik per jaar inbrengen?

Onbeperkt, onder voorwaarde dat u de opgedane kennis deelt met Public Values.

Connecting Stakeholders

Goed dat er een overheid is! Iedereen heeft eigen belangen en voorkeuren. Dat geldt voor mensen en organisaties. Al die belangen en voorkeuren moeten worden afgewogen. Dat is lastig. Daarom hebben we een overheid die namens ons beslissingen neemt.

De overheid heeft de uitvoering van maatschappelijke taken georganiseerd in de publieke sector. Denk aan het rijk, de provincies, gemeenten, overheidsbedrijven, zorginstellingen, woningcorporaties en onderwijs. Nederland heeft door de jaren heen een krachtig en groot maatschappelijk middenveld opgebouwd.

De publieke sector staat keer op keer voor lastige vraagstukken. Vaak gaat het om dilemma’s waarbij moet worden gekozen uit alternatieven die ook een schaduwkant hebben. Bij het zoeken naar oplossingen geldt de aloude wijsheid dat twee meer weten dan een. In beleidsjargon: een multidisciplinaire aanpak is nodig.

De deeleconomie groeit. Ook in de publieke sector zien we soms al organisaties gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Om dat te stimuleren is Public Values opgezet. Public Values heeft als doel om partijen uit de publieke sector samen te brengen om gezamenlijk oplossingen te vinden voor complexe maatschappelijke vraagstukken.

De meerwaarde van Public Values is het verbreden van het netwerk en het toevoegen van experts vanuit verschillende disciplines. Experts uit de leefwereld, de systeemwereld en in relatie tot de “bedoeling”. Public Values begeleidt de interactie tussen partijen uit de publieke sector en experts naar nieuwe oplossingsrichtingen.

Public Values nodigt u uit om ook uw complexe beleidsvraagstukken samen met stakeholders en experts een stap richting de oplossing te brengen. Daarbij zorgt Public Values voor de inhoudelijke voorbereiding, leiden we discussie en uitwerking en monitoren we de oplossingsrichting. Public Values gebruikt hiervoor professionele interactieve gesprekstechnieken en de modernste technologische mogelijkheden. Buiten de comfortzone ontstaan nieuwe inzichten, waarvan u het bestaan niet vermoedde!

Heeft u een lastig beleidsvraagstuk? Graag doen wij een voorstel om de oplossing hiervan een stap dichterbij te brengen.

Neem contact op

Neem contact op

Heeft u vragen, opmerkingen of tips voor Public Values? Stel ze dan gerust, want uw mening telt! Contact opnemen kunt u doen via onderstaand formulier of via ons telefoonnummer.

Wilt u liever teruggebeld worden? Dat kan uiteraard ook. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen binnen 48 uur telefonisch contact met u op.

Contactgegevens

Public Values B.V.
Laan van Oversteen 20
2289 CX RIJSWIJK ZH
KvK 23090047

 06 55 85 32 93

 pieterklop@publicvalues.nl